การใช้ถ้อยคำสุภาพ | ลักษณะของถ้อยคำสุภาพ | แนวการใช้คำสุภาพ | การใช้คำราชาศัพท์ | คำนามราชาศัพท์ | คำสรรพนามราชาศัพท์ | คำกริยาราชาศัพท์ | การเปลี่ยนคำสามัญเป็นคำราชาศัพท์ | คำศัพท์ที่ใช้กับภิกษุ | การคิดไตร่ตรองก่อนพูดและเขียน
คำสุภาพ และคำราชาศัพท์

  • การใช้ถ้อยคำสุภาพ>>>>>เป็นการเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสม ตามกาลเทศะ และบุคคล คำสุภาพเป็นส่วนหนึ่งของคำราชาศัพท์ กฎเกณฑ์การใช้คำสุภาพ ไม่มีกำหนดตายตัว บางคำ ใช้ในภาษาพูด บางคำใช้ในภาษาเขียน


  • ลักษณะของถ้อยคำสุภาพ1. ไม่เป็นคำหยาบหรือคำด่า

2. ไม่เป็นคำผวนที่มีความหมายหยาบคาย

3. ไม่เป็นคำห้วนหรือคำกระด้าง

4. ไม่เป็นคำอุทานที่ไม่แสดงความเคารพ

5. ไม่เป็นคำแสลงหรือคำคะนอง

6. ไม่เป็นคำภาษาต่างประเทศ

  • แนวการใช้คำสุภาพ1. เปลี่ยนคำพูดกลาง ๆ เป็นคำสุภาพ เช่น ไม่รู้ เปลี่ยนเป็นไม่ทราบ

2. ใช้คำว่า ครับ หรือ ค่ะ ลงท้ายประโยค

3. เลี่ยงคำพูดที่ผู้ฟังไม่สบายใจ
ตัวอย่าง

ขี้ควาย ใช้ว่า มูลควาย

ผักตบ ใช้ว่า ผักสามหาว

หมา ใช้ว่า สุนัข

สาก ใช้ว่า ไม้ตีพริก


909936pk78xuyrr4.gif


  • การใช้คำราชาศัพท์

the-than121.gif
เป็นคำที่ใช้เหมาะสมกับระดับชั้นของบุคคล เช่น พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ รวมถึง กลุ่มคำที่ใช้กับพระภิกษุ

  • คำนามราชาศัพท์


- พระราชบิดา, พระชนก หมายถึง พ่อ

- พระราชมารดา, พระชนนี หมายถึง แม่

- พระเชษฐา หมายถึง พี่ชาย

- พระเชษฐภคินี หมายถึง พี่สาว

- พระราชธิดา หมายถึง ลูกสาว

- พระราชนัดดา, พระนัดดา หมายถึง หลาน

- พระเนตร, พระจักษุ หมายถึง ตา

- พระนาสา, พระนาสิก หมายถึง จมูก

- พระโอษฐ์ หมายถึง ปาก

- พระขนง หมายถึง คิ้ว

- พระเศียร หมายถึง ศีรษะ

- พระเกศา หมายถึง ผม

- พระพักตร์ หมายถึง ใบหน้า

- พระปราง หมายถึง แก้ม

- พระพาหา หมายถึง แขน

- พระหัตถ์ หมายถึง มือ

- พระบาท หมายถึง เท้า

- ฉลองพระองค์ หมายถึง เสื้อ

439872zev6untzyt.gif


  • คำสรรพนามราชาศัพท์- ข้าพระพุทธเจ้า หมายถึง คำแทนตัวเองเมื่อพูดกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ชั้นสูง

- ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท หมายถึง คำแทนพระมหากษัตริย์และพระราชินี

- ใต้ฝ่าละอองพระบาท หมายถึง คำแทนองค์พระราชินีสยามกุฎราชกุมาร สยามกุฎราชกุมารี

- พระองค์ หมายถึง ใช้เมื่อกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ และพระบรมราชวงศ์

- พระพุทธเจ้า หมายถึง คำที่ใช้ขานรับเมื่อพูดกับพระมหากษัตริย์


  • คำกริยาราชาศัพท์- ประสูติ หมายถึง คลอด

- ทอดพระเนตร หมายถึง มอง

- ประชวร หมายถึง เจ็บป่วย

- สวรรคต หมายถึง ตาย

- เสวย หมายถึง กิน

- ประทับ หมายถึง นั่ง

- พระราชทาน หมายถึง ให้

- ตรัส หมายถึง พูด

- สรงน้ำ หมายถึง อาบน้ำ

- กริ้ว หมายถึง โกรธ

- โปรด หมายถึง รัก ชอบ


1276371kllmtdtrbz.gif


  • การเปลี่ยนคำสามัญเป็นคำราชาศัพท์2. เติมคำหน้านามหรือหลังนาม เช่น วังเป็นพระราชวัง รถ เป็น รถพระที่นั่ง

3. เติมคำว่า ทรง เช่น ทรงงาน ทรงทราบ ทรงเห็น ทรงพระอักษร

  • คำศัพท์ที่ใช้กับภิกษุ- ส่งของให้พระ ใช้ว่า ประเคน

- อาหาร ใช้ว่า ภัตตาหาร

- จดหมาย ใช้ว่า ลิขิต

- กิน ใช้ว่า ฉัน

- นอน ใช้ว่า จำวัด

- อาบน้ำ ใช้ว่า สรงน้ำ

- สวดมนต์ ใช้ว่า เจริญพระพุทธมนต์

- เงิน ใช้ว่า ปัจจัย

- ที่อยู่ ใช้ว่า กุฏิ

- ที่นั่ง ใช้ว่า อาสนะ

- ป่วย ใช้ว่า อาพาธ

- ตาย ใช้ว่า มรณภาพ


  • การคิดไตร่ตรองก่อนพูดและเขียน


1. พิจารณาบุคคลที่พูดด้วยว่าอยู่ในฐานะใด

2. พิจารณาระดับภาษาที่จะใช้

3. พิจารณาโอกาสและรูปแบบของการสื่อสาร1131725h94w0sd7md.gif


BACK4fa3b504ada25.gifNEXT